ก้าวไปข้างหน้าอย่างผู้นำกับ กิจกรรมฝึกอบรมช่าง

"EM AFTER-SALES SERVICE TRAINING รุ่นที่ 3"

        บริษัท อีเอ็ม มอเตอร์ จำกัด นำโดย คุณธานัท ธรรมพรหมกุล จัดกิจกรรมอบรมและเทรนนิ่ง ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM สำหรับช่างจากผู้จำหน่ายมออเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM ทั่วประเทศ ในวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2567 ซึ่งครั้งนี้ นับเป็นรุ่นที่ 3 ที่ได้รับการฝึกอบรมและเทรนนิ่ง โดยมี ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ เป็นหนึ่งในวิทยากร ผู้ให้ความรู้และเทคนิค

อีเอ็ม มอเตอร์ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า กิจกรรมอบรมและเทรนนิ่ง ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM สำหรับช่างจากผู้จำหน่ายมออเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM ทั่วประเทศ EM AFTER-SALES SERVICE TRAINING รุ่นที่ 3

        งานอบรมที่จะพาช่างมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM ทุกคน ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างภาคภูมิ กับประสบการณ์ใหม่ๆ และความรู้ เทคนิคพิเศษ ที่อัปเดตตลอดเวลา พร้อมวิทยากรอบรมมืออาชีพ ที่จะพาช่างทุกคนก้าวสู่การเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM ระดับประเทศ

อีเอ็ม มอเตอร์ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า กิจกรรมอบรมและเทรนนิ่ง ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM สำหรับช่างจากผู้จำหน่ายมออเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM ทั่วประเทศ

        สร้างความมั่นใจกันอย่างต่อเนื่อง กับการอบรมช่างมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM รุ่นที่ 3 เพื่อก้าวไปสู่การเป็นช่างมืออาชีพในอนาคต ซึ่งยังคงได้รับความสนใจอย่างดีเยี่ยม กับประสบการณ์เหนือระดับที่เงินหาซื้อไม่ได้ และอัดแน่นไปด้วยความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ในการซ่อมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM

        EM ไม่หยุดที่จะพัฒนาทั้งตัวสินค้าและการให้บริการ ก้าวไปข้างหน้าอีกหนึ่งขั้นและจะก้าวต่อไป เพื่อตอบแทนลูกค้าทุกท่าน ที่ไว้วางใจในมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM ของเรา

อีเอ็ม มอเตอร์ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า กิจกรรมอบรมและเทรนนิ่ง ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM สำหรับช่างจากผู้จำหน่ายมออเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM ทั่วประเทศ EM AFTER-SALES SERVICE TRAINING รุ่นที่ 3

อีเอ็ม มอเตอร์ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า กิจกรรมอบรมและเทรนนิ่ง ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM สำหรับช่างจากผู้จำหน่ายมออเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM ทั่วประเทศ EM AFTER-SALES SERVICE TRAINING รุ่นที่ 3

       โดยภาคปฏิบัติ ทีมช่างที่มาอบรมและเทรนนิ่งทุกท่าน จะได้ศึกษาเกี่ยวกับตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM ทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็น Qarez , Legend , Enzo , Owen จะได้ศึกษาเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ทั้งหมด มีการสอนถอดชิ้นส่วนอะไหล่ และศึกษาวัสดุทุกชิ้นที่ใช้ในการประกอบ รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM ทั้งหมด เพื่อนำไปปรับใช้ในการดูแลและบริการผู้ใช้ รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว

อีเอ็ม มอเตอร์ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า กิจกรรมอบรมและเทรนนิ่ง ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM สำหรับช่างจากผู้จำหน่ายมออเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM ทั่วประเทศ EM AFTER-SALES SERVICE TRAINING รุ่นที่ 3

อีเอ็ม มอเตอร์ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า กิจกรรมอบรมและเทรนนิ่ง ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM สำหรับช่างจากผู้จำหน่ายมออเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM ทั่วประเทศ EM AFTER-SALES SERVICE TRAINING รุ่นที่ 3

อีเอ็ม มอเตอร์ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า กิจกรรมอบรมและเทรนนิ่ง ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM สำหรับช่างจากผู้จำหน่ายมออเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM ทั่วประเทศ EM AFTER-SALES SERVICE TRAINING รุ่นที่ 3

        " บริษัท อีเอ็ม มอเตอร์ จำกัด พร้อมก้าวไปข้างหน้า สร้างทีมช่างฝีมือที่เปี่ยมด้วยทักษะและความสามารถระดับสูง เพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ทั้งด้านสินค้า และบริการหลังการขายต่อไปในอนาคต "

อีเอ็ม มอเตอร์ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า กิจกรรมอบรมและเทรนนิ่ง ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM สำหรับช่างจากผู้จำหน่ายมออเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM ทั่วประเทศ