ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

กลับ

เงื่อนไขและขอบเขตในการรับประกันสินค้า

  • จักรยานเด็ก Royal Baby รับประกัน ตัวถัง (รอยร้าวรอยแตก) เป็นเวลา 5 ปี
  • จักรยานไฟฟ้า E-Bike รับประกันตัวถัง (รอยร้าวรอยแตก) 5 ปี, Motor 3 ปี,และ รับประกัน คอลโทรลเลอร์+ระบบไฟฟ้า+แบตเตอรี่ เวลา 1 ปี
  • จักรยานเด็ก Moving Bike รับประกัน ตัวถัง (รอยร้าวรอยแตก) เป็นเวลา 5 ปี
  • จักรยานแม่บ้าน Moving Bike รับประกัน ตัวถัง (รอยร้าวรอยแตก) เป็นเวลา 5 ปี
  • ที่นั่งเด็ก OGK รับประกันสินค้า นาน 1 ปี
  • 2.1. จักรยานเด็ก และจักรยานแม่บ้าน
   • 2.1.1 การรับประกัน ทางบริษัทจะรับประกันเฉพาะส่วนของตัวถังและตะเกียบ เป็นระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละรุ่น
   • 2.1.2 ทางบริษัทจะรับประกันเฉพาะตัวถังและตะเกียบ ที่หัก ชำรุด แตก หรือสาเหตุอื่นๆ ที่พิสูจน์แล้วว่าเกิดจากข้อบกพร่องจากวัสดุหรือการผลิต
   • 2.1.3 การรับประกันนี้จะใช้กับจักรยาน ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัท ไลฟส์ มูฟวิ่ง จำกัด
  • 2.2. จักรยานไฟฟ้า E-Bike
   1. 2.2.1 ทางบริษัทจะรับประกันเฉพาะตัวถังและตะเกียบ ที่หัก ชำรุด แตก หรือสาเหตุอื่นๆ ที่พิสูจน์แล้วว่าเกิดจากข้อบกพร่องจากวัสดุหรือการผลิต
   2. 2.2.2 ส่วนประกอบหรือจักรยานไฟฟ้าที่จะส่งคืนเพื่อขอรับประกัน จะต้องอยู่ในระยะเวลาการรับประกันที่คำนวนจากระยะเวลาของใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบแจ้งหนี้การขาย
   3. 2.2.3 อะไหล่ที่ได้รับการรับประกัน ควรมีความสมบูรณ์แบบพร้อมมีแสตมป์การรับประกัน ไม่มีการฉีกขาด
   4. 2.2.4 หากพบว่าชิ้นส่วนที่จะส่งคืนเพื่อขอรับประกันนั้น ผ่านการซ่อมแซมมาก่อน จะถือว่าหมดการประกันทันที
   5. 2.2.5 การรับประกันนี้ จะใช้กับจักรยานไฟฟ้าที่จัดจำหน่ายโดยทางบริษัทเท่านั้น
  • 3.1. จักรยานเด็ก และจักรยานแม่บ้าน
   1. 3.1.1 ความเสียหายที่เกิดกับตัวถังและตะเกียบ ที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม เช่น การซ้อนเกิน 2 คน บนตัวถังจักรยาน บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่ขนาดของจักรยานนั้นๆจะบรรทุกได้
   2. 3.1.2 ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลงตัวถังหรือตะเกียบที่ผิดแปลกไปจากเดิมที่ทางบริษัทจำหน่าย เช่น เจาะตัวถัง
   3. 3.1.3 ความเสียหายที่เกิดจากการใช้หรือเปลี่ยนอะไหล่อื่นๆ หรือ วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆของรถจักรยาน เช่น สายเบรก ลูกยางเบรก
   4. 3.1.4 ความเสียหายที่เกิดจากการล่วงเลยของเวลา (การซีดจางของผิวเคลือบสีตามธรรมชาติของตัวถังและตะเกียบ) ผิวเคลือบ , ผิวลอก หรือ การเสื่อมโทรมอื่นๆ
   5. 3.1.5 ความเสียหายที่เกิดจากเขม่าควัน , สารเคมี , น้ำทะเล , ลมทะเล , เกลือ หรือ สิ่งอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่ทำให้ตัวถังและตะเกียบเสื่อมโทรม โดนน้ำโดยไม่เช็คให้แห้งทำให้เกิดสนิม เป็นต้น
  • 3.2. จักรยานไฟฟ้า E-Bike
   1. 3.2.1 ความเสียหายที่เกิดกับตัวถังและตะเกียบ ที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม เช่น การซ้อนเกิน 2 คน บนตัวถังจักรยาน บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่ขนาดของจักรยานนั้นๆจะบรรทุกได้
   2. 3.2.2 ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลงตัวถังหรือตะเกียบที่ผิดแปลกไปจากเดิมที่ทางบริษัทจำหน่าย เช่น เจาะตัวถัง
   3. 3.2.3 ความเสียหายที่เกิดจากการใช้หรือเปลี่ยนอะไหล่อื่นๆ หรือ วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆของรถจักรยาน เช่น สายเบรก ลูกยางเบรก
   4. 3.2.4 ความเสียหายที่เกิดจากการล่วงเลยของเวลา (การซีดจางของผิวเคลือบสีตามธรรมชาติของตัวถังและตะเกียบ) ผิวเคลือบ , ผิวลอก หรือ การเสื่อมโทรมอื่นๆ
   5. 3.2.5 ความเสียหายที่เกิดจากเขม่าควัน , สารเคมี , น้ำทะเล , ลมทะเล , เกลือ หรือ สิ่งอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่ทำให้ตัวถังและตะเกียบเสื่อมโทรม โดนน้ำโดยไม่เช็คให้แห้งทำให้เกิดสนิม เป็นต้น
   6. 3.2.6 ความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า น้ำท่วม

ติดตามและรับข่าวสารได้ที่นี่


Lifes's Moving ตัวแทนจำหน่ายจักรยานเด็ก Royalbaby และโรงงานผลิตและจำหน่าย จักรยานไฟฟ้า EM BIKE มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมอะไหล่มาตรฐานครบวงจร

แผนที่โชว์รูมและศูนย์บริการ


ที่อยู่ : บริษัท ไลฟส์ มูฟวิ่ง จำกัด 8/2 ซอยเสรีไทย 60 แขวงมีนบุรี แขวงมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

วันทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 18.00 น.

Facebook Fanpage