ติดต่อเรา

Lifes's Moving ตัวแทนจำหน่ายจักรยานเด็ก Royalbaby และโรงงานผลิตและจำหน่าย จักรยานไฟฟ้า EM BIKE มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมอะไหล่มาตรฐานครบวงจร

ข้อมูลติดต่อ

* ฟิลด์ที่จำเป็น

[profiler]
Memory usage: real: 12582912, emalloc: 7852976
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem
mage0.6565100
mage::app::init::system_config0.004214,2080
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Cache0.0009195,7360
DISPATCH EVENT:resource_get_tablename0.0004402,0400
mage::app::init::config::load_cache0.0055100
mage::app::init::stores0.00621306,8640
init_config_section:stores_th0.002016400
mage::app::init_front_controller0.0022168,8800
mage::app::init_front_controller::collect_routers0.0017153,3920
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url_Rewrite_Request0.0002111,9600
mage::dispatch::db_url_rewrite0.001517,0640
DISPATCH EVENT:model_load_after0.0001101520
mage::dispatch::routers_match0.6236100
mage::dispatch::controller::action::predispatch0.012711,443,1042,097,152
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Session0.0018348,2320
Mage_Core_Model_Session_Abstract_Varien::start/start0.0007127,0720
mage::dispatch::controller::action::predispatch::load_area::frontend::design0.00241194,0642,097,152
mage::dispatch::controller::action::predispatch::load_area::frontend::translate0.00461940,6480
DISPATCH EVENT:controller_action_predispatch0.00331232,2880
OBSERVER: log0.0003118,7360
OBSERVER: pagecache0.0002111,3120
OBSERVER: persistent0.00053105,4640
OBSERVER: persistent_quote0.0005147,0160
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Session0.0002122,7840
OBSERVER: amfpc0.00945050,5760
mage::dispatch::controller::action::contacts_index_index0.6085100
mage::dispatch::controller::action::contacts_index_index::layout_load0.0004137,4160
DISPATCH EVENT:controller_action_layout_generate_xml_before0.04271955,2562,097,152
OBSERVER: themeframework_change_layout_themeframework0.00601150,4320
OBSERVER: flexibleblock_add_fblock0.03661801,8722,097,152
CORE::create_object_of::MF_Flexibleblock_Model_Resource_Fblock_Collection0.00161145,2160
CORE::create_object_of::MF_Flexibleblock_Model_Resource_Fblock0.0011125,0560
EAV: Mage_Eav_Model_Config::getEntityType0.00202524,3680
EAV: Mage_Eav_Model_Config::_initAttributes0.00341346,3442,097,152
CORE::create_object_of::MF_Flexibleblock_Model_Resource_Attribute_Collection0.0007179,4320
CORE::create_object_of::MF_Flexibleblock_Model_Attribute0.00033721,4080
EAV: Mage_Eav_Model_Config::getAttribute0.00236547,2160
CORE::create_object_of::Mage_Eav_Model_Entity_Attribute_Backend_Default0.0001325,2160
__EAV_COLLECTION_LOAD_ENT__0.008639,1440
__EAV_COLLECTION_LOAD_ATTR__0.0054318,3920
mage::dispatch::controller::action::contacts_index_index::layout_generate_xml0.001611120
DISPATCH EVENT:controller_action_layout_generate_blocks_before0.0032133,8560
OBSERVER: em0131_config_after_save0.001914,1600
OBSERVER: fpc_controller_action_layout_generate_blocks_before0.0011126,1040
CORE::create_object_of::Lesti_Fpc_Model_Fpc0.0007114,0160
mage::dispatch::controller::action::contacts_index_index::layout_generate_blocks0.139111,659,1520
BLOCK: formkey0.0006119,9120
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_prepare_layout_before0.00171601760
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_prepare_layout_after0.00111601600
DISPATCH EVENT:core_layout_block_create_after0.00101601360
BLOCK: root0.0005184,4880
BLOCK: head0.00111162,0800
BLOCK ACTION: head -> addJs0.00043430,8480
BLOCK: js_cookies0.0091117,7360
BLOCK ACTION: head -> addEMItem0.00021010,4800
BLOCK ACTION: head -> addCss0.00021817,7520
BLOCK ACTION: head -> addItem0.00032025,0640
BLOCK: after_body_start0.0003129,8480
BLOCK: global_notices0.0002117,0000
BLOCK: header_amp0.0002117,0160
BLOCK: em_topcart_mobile0.0004253,0400
BLOCK: em_search_category0.0004323,2960
BLOCK: top.links0.0003218,9520
BLOCK: store_language0.0005420,4960
BLOCK: topMenuAmp0.0006154,7280
BLOCK: top.container0.0003216,7360
BLOCK: welcome0.0003218,3520
BLOCK: breadcrumbs0.0003117,4160
BLOCK: global_messages0.0085135,3600
BLOCK: footer0.0003127,4720
BLOCK: global_cookie_notice0.0003117,0400
BLOCK: em_area290.003719200
BLOCK: core_profiler0.0004111,6880
BLOCK: em.currency.style010.0010117,4400
BLOCK: cms_footer_links0.0010124,2800
BLOCK: catalog.compare.sidebar0.00851117,2720
BLOCK ACTION: footer_links -> addLink0.0108432,7840
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url0.00042112,6800
BLOCK: catalog_product_price_template0.0004111,3120
BLOCK: return_link0.0010135,2880
BLOCK: paypal.partner.top_cart.shortcut0.0005129,0880
BLOCK: right.poll0.00051102,6880
BLOCK: right.reports.product.viewed0.0023135,8480
BLOCK: right.reports.product.compared0.0004119,4240
BLOCK: google_analytics0.0003117,4240
BLOCK: wishlist_link0.0003134,1200
BLOCK: wishlist_sidebar0.0004136,6400
BLOCK: paypaluk.partner.top_cart.shortcut0.0012117,7200
BLOCK: paypaluk.partner.cart_sidebar.shortcut0.006511,2560
BLOCK: head_rss0.0006117,9120
BLOCK: labels.css0.0003117,3200
BLOCK: facebook_ads_extension.head0.0006135,1200
BLOCK: facebook_ads_extension.addtocart0.0003117,6240
BLOCK: fb_chat0.0002117,4000
BLOCK: tmcore_libraries0.0003111,7120
BLOCK: sale.reorder.sidebar0.0004117,0080
BLOCK: em.poll_sidebar0.008524,9760
BLOCK: em.tags_popular0.0004117,9440
BLOCK: fblock_layout_handle_lifemoving-top-menu0.0116116,9760
BLOCK: fblock_layout_handle_2_lifemoving-top-menu0.007712,0880
BLOCK: fblock_layout_handle_lifemoving-map-contacts0.004311,3120
BLOCK: fblock_layout_handle_lifemoving-area-footer01-footer-info-footer090.007512,0880
BLOCK: fblock_layout_handle_lifemoving-area-footer02-payment0.004112,0880
DISPATCH EVENT:controller_action_layout_generate_blocks_after0.0006116,9040
OBSERVER: configurableswatches0.0001110,5840
mage::dispatch::controller::action::contacts_index_index::layout_render0.4205100
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_to_html_before0.0004491440
Mage_Core_Model_Design_Package::getFilename0.01224718,4400
frontend/em0131/em0131_bicycle/template/page/1column.phtml0.309411,726,8722,097,152
frontend/em0131/default/template/page/html/head.phtml0.10171312,0800
Mage_Core_Model_Design_Package::getSkinUrl0.01722913,9440
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_to_html_after0.137048365,0164,194,304
OBSERVER: amconf0.0011483040
OBSERVER: super_product_attributes_configuration0.000848800
OBSERVER: designer0.001148480
OBSERVER: fpc_core_block_abstract_to_html_after0.001048800
OBSERVER: TM_Pagespeed_bridge0.119648348,2564,194,304
frontend/em0131/default/template/page/html/em_head.phtml0.002414,9280
frontend/em0131/default/template/em_ajaxcart/em_head.phtml0.008814,7840
_LOAD_ATTRIBUTE_BY_CODE__0.0016111,0960
CACHE_URL0.00032103,1040
frontend/em0131/em0131_bicycle/template/page/html/em_header/em_header_style10.phtml0.06411292,6640
CORE::create_object_of::Mage_Widget_Model_Template_Filter0.0003325,0720
frontend/em0131/default/template/catalogsearch/form.mini.nocate.style03.phtml0.0010114,7520
frontend/em0131/default/template/page/switch/em_languages_style03.phtml0.001717,6160
frontend/em0131/default/template/directory/em_currency_style01.phtml0.0004110,9200
frontend/em0131/default/template/checkout/cart/sidebar.phtml0.0006114,4480
__EAV_LOAD_MODEL__0.0246278,2720
__EAV_LOAD_MODEL_ATTRIBUTES__0.0063293,6160
__EAV_LOAD_MODEL_AFTER_LOAD__0.0156214,0240
frontend/em0131/default/template/em_megamenupro/showmenu.phtml0.00311103,3280
frontend/em0131/em0131_bicycle/template/contacts/form.phtml0.09351385,5440
frontend/em0131/em0131_bicycle/template/contacts/google_maps.phtml0.06561369,5680
frontend/em0131/default/template/page/html/ajax_addto_container.phtml0.02191301,1440
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Product_Compare_Item_Collection0.00461222,6720
DISPATCH EVENT:tm_pagespeed_html_content_after_is_enabled0.0016162,2640
OBSERVER: TM_Pagespeed_minify_html_content0.0007220,0400
OBSERVER: TM_Pagespeed_add_dns_prefetch_enable0.0005116,8080
OBSERVER: TM_Pagespeed_Specify_Image_Dimensions0.0004215,8560
DISPATCH EVENT:tm_pagespeed_html_content_after0.10581266,3924,194,304
OBSERVER: TM_Pagespeed_prepare_smush0.09221195,5444,194,304
TM_Pagespeed_Model_Observer_TmPagespeedHtmlContentAfter_ImageMin::execute0.09181164,9364,194,304
OBSERVER: TM_Pagespeed_add_dns_prefetch0.0132166,5200
TM_Pagespeed_Model_Observer_TmPagespeedHtmlContentAfter_Dnsprefetch::execute0.0129170,1280